Werkwijze

Mijn werkwijze is:

  • Pragmatisch, praktisch en probleemoplossend;
  • Ervaringsgericht;
  • Laagdrempelig, direct en op persoonlijke wijze

Als u belt of mailt voor een afspraak, plannen we eerst een intake gesprek. Dit eerste gesprek kan zo spoedig mogelijk plaatsvinden, dus geen wachttijden. We maken kennis met elkaar en afhankelijk daarvan kunnen we een vervolgafspraak maken over voorwaarden, behandelplan, tijden en in nood de tussentijdse bereikbaarheid. 

U en uw situatie  geven zijn het uitgangspunt van behandelen en geven me richting aan  het toepassen van psychotherapeutische methodieken zoals onder andere cognitieve (gedragstherapie), de psychodynamische en of clientgerichte therapie.