Tarieven

Ik ben aangesloten bij De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), de Vakgroep Voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk  en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ TCZ).Dit betekent dat in veel gevallen de kosten geheel/gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar bij een aanvullend pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op de site van de NFG, www.de-nfg.nl/vergoedingen.html of www.zorgwijzer.nl (psychosociale therapie). Registratienummers en AGB-codes worden vermeld op de factuur welke u zelf dient in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

 Ik hanteer het volgende tarief:


  • Sessie: € 65,- per anderhalf uur

Ook heb ik een overeenkomst met de gemeente Heerenveen betreffende vergoeding via de WMO. U kunt contact opnemen met de meitinker van deze gemeente en informeren of u in aanmerking komt voor psychosociale hulpverlening en vergoeding via de WMO.

Privacyreglement
privacyreglement_NFG_Hulpverlener.pdf (598.51KB)
Privacyreglement
privacyreglement_NFG_Hulpverlener.pdf (598.51KB)