Welkom op mijn website!

Mijn naam is Hanneke Winius. Ik bied professionele, laagdrempelige hulp aan mensen die problemen hebben en/of zich in moeilijke situaties bevinden.  U en uw verhaal in samenhang met uw situatie zijn bepalend voor de manier van behandelen. 
Als u contact opneemt maken we zo spoedig mogelijk een afspraak. Hierdoor leren we elkaar kennen en als u het gevoel hebt dat het klikt, pas dan kunnen we verder. De klik van contact is een onmisbare schakel en heel belangrijk voor het slagen van de behandeling. Ik wil dat u zich (h)erkend, begrepen en veilig  voelt, want dat is de basis van de behandeling.

Symptomen van problemen kunnen zijn middelengebruik, problemen op sociaal gebied zoals, verzuim, relatie- en familieproblemen en niet te vergeten de eenzaamheid, de depressie die er al is of die op de loer ligt. Het zijn symptomen voor onderliggende zaken die maar doorgaan als u er niks aan doet.  Schroom niet om contact te zoeken, voorkom erger. 

Hebt u door de ontstane moeilijke situatie financiële problemen dan werk ik indien nodig met een budgetcoach. Hij kan het inkomsten-  en uitgavenpatroon samen met u in kaart brengen opdat u ook in financieel opzicht weer inzicht, overzicht en uitzicht krijgt.

  • Aangesloten bij NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg), www.de-nfg.nl.
  • Gecertificeerd en geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en Tuchtrecht Complementaire Zorg) 
  • AGB code: 90102052 www.vektis.nl
  • Ingeschreven bij de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen)  
  • Geregistreerd bij ARCOS 

Kamer van Koophandel nummer 62471937.