Werkwijze

Mijn werkwijze is:

  • Pragmatisch, praktisch en probleemoplossend;
  • Ervarings- cliënt- en relatie gericht;
  • Laagdrempelig, direct en op persoonlijke wijze
  • Met behulp van beeldend werken mocht u dat willen.

Als u belt of mailt voor een afspraak, plannen we eerst een intake gesprek. Dit eerste gesprek is kosteloos en kan zo spoedig mogelijk plaatsvinden, dus geen wachttijden. We maken kennis met elkaar en afhankelijk daarvan kunnen we een vervolgafspraak maken over voorwaarden, behandelplan, tijden en in nood de tussentijdse bereikbaarheid.

Mijn uitgangspunt is niet een bepaalde behandelwijze of een methodiek. U en uw situatie zijn  richtinggevend voor mijn werkwijze omdat ik geloof in het unieke van de mens en respect heb voor de wijze waarop mensen hun eigen leven vorm willen geven.